Partiosanaston ABC

Partiolaisten kieli saattaa välillä kuulostaa ulkopuolisen korville vähän kuin labyrintissä seikkailisi. Oheisesta listasta voit tarkastaa yleisimpien termien merkitykset.

Ikäkaudet

 • Akela = 7–9-vuotiaiden (sudenpentujen) ryhmän (lauman) johtaja.
 • Haaste = Seikkailijoille suunnattu merkki.
 • Joukkue = 10–12-vuotiaiden seikkalijaryhmä.
 • Jälki = Sudenpennuille suunnattu merkki.
 • Lauma = 7–9-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.
 • Perhepartio = Alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattua kevyttä partiotoimintaa.
 • Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen.
 • Samoajaluotsi = Aikuinen, joka tukee samoajaryhmän toimintaa.
 • Sampo = 10–12-vuotiaiden (seikkailijoiden) ryhmän johtaja.
 • Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen.
 • Sisupartiolainen = Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.
 • Sudenpentu = 7–9-vuotias partiolainen.
 • Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen.
 • Tarpojaluotsi = Aikuinen, joka tukee tarpojaryhmän toimintaa.
 • Tarppo = Tarpojille suunnattu merkki.
 • Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen.
 • Vartio = Partiossa oleva pienryhmä, joka koostuu samaa ikäkautta edustavista ja/tai yhteistä tehtävää suorittavista partiolaisista.

Leirit

 • Finnjamboree = Noin kuuden vuoden välein järjestettävä Suomen laajuinen partiolaisten suurleiri.
 • Jamboree = Neljän vuoden välein järjestettävä maailmanlaajuinen partiolaisten suurleiri.
 • Leiri = Tapahtuma, jossa yövytään vähintään kolme yötä.
 • Niger = Yleisimmin kesäleirillä käytetty teltta, johon mahtuu nukkumaan 4-8 ihmistä.
 • Piirileiri = Iso leiri, jonka järjestäjänä toimii jokin partiopiiri tai useampi piiri yhdessä.
 • Puolari = Puolijoukkueteltta, yleisimmin käytetty teltta retkillä ja leireillä. Telttaan mahtuu nukkumaan n. 20 ihmistä, ja se sisältää kamiinan.
 • Retki = Tapahtuma, jossa yövytään alle kolme yötä.

Toiminta

 • Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat.
 • Lupauksenantotilaisuus = Tilaisuus, jossa on mahdollista antaa partiolupaus. Kulukijoilla se on syksyisin itsenäisyyspäivänä ja keväisin Yrjön päivän juhlan ohessa.
 • Partioasu = Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tilaisuuksissa, sekä kansainvälisissä tapahtumissa.
 • Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa ja huivimerkkinsä. Sen lisäksi Suomen partiolaisilla on yhteinen virallinen huivi, jota käytetään kansainvälisissä tapahtumissa.
 • Partiolupaus = Jokaisen ikäkauden alussa annettava lupaus, joka konkretisoi partiolaisten arvopohjaa.
 • Partioviikko = Viikko, jonka tavoitteena on lisätä partion näkyvyyttä, rakentaa ylpeyttä partioliikkeeseen sekä vahvistaa samalla alueella toimivien lippukuntien ja muiden organisaatioiden yhteistoimintaa. Suomessa partioviikkoa vietetään vuosittain sillä viikolla, millä on Pyhän Yrjön päivä, Yrjön nimipäivä eli 23.4.
 • Pyhä Yrjö = partiolaisten suojelupyhimys. Pyhän Yrjön juhlaa vietetään huhtikuussa Yrjön nimipäivänä 23.4.
 • ROK = ryhmänohjaajakoulutus.
 • Väiski = Suomen partiolaisten käyttämä hattu.

Organisaatio

 • Asiointipalvelu = Suomen Partiolaisten palvelu netissä, jota kautta hoidetaan partioon, jäsenyyteen ja toimintaan liittyviä asioita.
 • B-P = Robert Baden-Powell, partioliikkeen perustaja.
 • EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.
 • Kuksa = Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri. Mm. retkille ilmoittautuminen tapahtuu kuksan (tai asiointipalvelun) kautta.
 • KuKu = Kuilun Kulkijat ry, siilinjärveläinen partiolippukunta.
 • Kulukijat = Kuilun Kulkijat ry.
 • Lippukunta = Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnat ovat usein itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat rekisteröityjä.
 • Meripartio = Meripartiolippukunnissa on muun partio-ohjelman lisäksi meripartio-ohjelmaa, jossa mm. perehdytään veneilyyn ja vesillä liikkumiseen.
 • Partiopiiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin.

Lisää partiosanastoa löytyy esimerkiksi täältä. Tähän sanastoon on käytetty osia partio.fi – sivulta sekä scoutwiki.org – sivulta.