Usein kysytyt
kysymykset

Toimintaa aloittaessa tai sen mukana saattaa tulla useita epäselvyyksiä, joihin kaipaisi vastauksia. Ohessa useimmiten kysyttyjä kysymyksiä toiminnastamme sekä partiosta ylipäätään ja toivottavasti tyydyttäviä vastauksia niihin:

Asiointipalvelun käyttöohje löytyy tästä linkistä.
Jos vastaus ei löydy em. linkin takaa, ota yhteyttä ryhmävastaavaan tai lippukunnanjohtajaan.

Partio on uskomattoman monipuolinen harrastus kaikenikäisille, joten olisikin helpompi kertoa, mitä partiossa ei tehdä. Hyvä tiivistys aiheesta löytyy tästä linkistä, missä kerrotaan 10 syytä liittyä partioon. Käytännössä partion toimintamahdollisuudet ovat rajattomat, ja partion kautta pääsee oppimaan niin perinteisiä erätaitoja, kuin myös tapahtumatuotantoa, kotitaloustaitoja, tietotekniikkataitoja, sosiaalisia taitoja, yhteiskunnallista vaikuttamista, kansainvälisyyttä, askartelua, eri liikuntaharrastuksia, johtamistaitoja, tai vaikkapa sitä, kuinka leivotaan täydellinen kuivakakku. Ennen kaikkea partio on itsensä ylittämistä, uuden oppimista ja yhdessä tekemistä, joka käänteessä.

Partiosanasto voi välillä olla hyvinkin kummallista EVP:iden (Ei-vielä-partiolaisten) korvaan. Tutustu yleisimmin käytettyyn partiosanastoon Partiosanaston ABC-sivulla.

Kulukijoilla on vakituista partiotoimintaa Siilinjärven kylällä ja Vuorelassa. Toiminta on pääasiassa viikoittaista, ryhmien kerrat kestävät 1-2 h ikäkaudesta riippuen. Joissain tapauksissa ryhmä voi kokoontua pidempiä kertoja kerran kahdessa viikossa. Jotkut ryhmät, kuten perhepartio ja vaeltajaryhmä, kokoontuvat kerran kuussa. Viikoittaiset kokoontumiset tapahtuvat pääasiassa ”kololla”, poikkeuksellisista kokoontumispaikoista tiedotetaan erikseen.

Siilinjärven kolo sijaitsee Siilinjärven seurakuntatalolla. Osoite Haarahongantie 4. Kololle pääsee kiertämällä srk-talon diakoniatoimiston tilojen puolelta (kirkon ja srk-talon välistä) srk-talon taakse sisäpihalle, mistä löytyy ovi, jossa lukee ”partio”. Ovesta sisään ja portaat alas.

Vuorelan kolo sijaitsee Toivala-Vuorelan seurakuntakeskuksen alakerrassa. Osoite Rissalantie 2. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta alaovesta.

Jäsenmaksu rakentuu seuraavasti:

JärjestöI. jäsenII. jäsenIII. jäsen
Kuilun Kulkijat ry50,00 €35,00 €0,00 €
Järvi-Suomen Partiolaiset ry36,50 €21,50 €0,00 €
Suomen Partiolaiset ry34,50 €24,50 €12,25 €
Yhteensä121,00 €81,00 €12,25 €

Lippukunnan, piirin sekä Suomen Partiolaisten jäsenmaksut tulee olla maksettuna. Laskut laskutetaan kahdella eri laskulla.

Kaikki 17-vuotta täyttäneet ovat I-jäseniä. Jos perheessä on useampia partiolaisia, ovat alle 17-vuotiaat II-jäseniä. Jos kaikki partiolaiset ovat alle 17-vuotiaita on heistä yksi I-jäsen ja muut II-jäseniä. 4-6 -vuotiaat perhepartiolaiset maksavat III-maksun (12,25e). Alle 4-vuotiailta ei peritä jäsenmaksua.

Tutustu SP:n jäsenmaksuihin ja laskutusohjeisiin tarkemmin tästä linkistä.

Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta SP:n ja piirin osuudesta sosiaalisin ja taloudellisin perustein ympäri vuodenJäsenmaksuvapautuslomakkeet käsittelee Suomen Partiolaiset ry.

Lippukunnan osuudesta ei voi anoa vapautusta, mutta lippukunta ohjaa tarvittaessa taholle, josta voi saada avustusta. Myös retki- ja leirimaksuihin voi saada avustusta sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Lippukunta voi ohjata hakemaan avustuksia.

• Mahdollisuus osallistua lippukunnan, piirin, ja Suomen Partiolaisten toimintaan
• Viikoittainen partiotoiminta
• Lippukunnan syysretki
• Partiovakuutus (toissijainen)
• 10% alennus partiokaupoista jäsenkortilla (Partioaitta & Scandinavian Outdoor Store)

Partiotoiminta halutaan pitää mahdollisimman saavutettavana mahdollisimman monelle, joten toiminnan voi aloittaa matalalla kynnyksellä, eikä kalliimpia hankintoja tarvitse heti tehdä.

Jäsenmaksun lisäksi muita maksuja on:
• Partiohuivi (7,5€) + huivimerkki (3,5€)
• Retki- ja leirimaksut (syysretkeä lukuunottamatta): 23€ päiväretki, 28€ yhden yön retki ja 35€ kahden yön retki. Jälki-ilmoittautuminen (alle viikko ennen retken alkua) +15€.
• Partiopaita sudenpennuilla 15€, muilla 49€ (löytyy myös käytettynä kirppispalstoilta, ei tarvitse ostaa heti toimintaan tullessa)
• Merkit halutessaan 1,35€ – 3,50€ (retkien hintaan kuuluu yksi merkki)

Lisäksi retkille ja leireille tarvitaan henkilökohtaiset retkeilyvälineet mm. makuupussi, -alusta, puukko, ym., joiden kustannukset ovat 50+ euroa laadusta riippuen. Lippukunnalla ei ole lainattavia retkeilyvälineitä. Retkillä ja leireillä tarvittavat suuret, yhteiset välineet, mm. majoitteet, tarjotaan lippukunnan puolesta.

Jokaisesta perheestä toivotaan myös huoltajien/huoltajan osallistuvan lippukunnan talkoisiin, jotta maksut saadaan pidettyä yhtä halpoina jatkossakin. Talkoot voivat vaihdella eri vuosina, mutta yleensä niitä on
• kanelipullapäivä lokakuun alussa,
• adventtimyyjäiset marraskuun lopussa,
• vappumyyjäiset vapun alla,
• Särkijärven talkoot yleensä toukokuussa ja
• isommille retkille tarvitaan usein vanhempien apua erilaisissa tehtävissä.

Huom! Retki- ja leirimaksuihin voi anoa avustuksia sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Lippukunta ohjaa tarvittaessa avustuksen hakemisessa.

Partio on tarkoitettu kaiken ikäisille! Eri ikäisille partiolaisille on omat ikäkautensa, joiden mukaan ohjelmaa toteutetaan. Partion ikäkaudet toimivat seuraavasti:

ikäkauden nimiIkähaarukkaLisätietoa
Perhepartio4-6 -vuotiaat huoltajineenPerhepartiotoiminta on kevyttä, koko perheelle tarkoitettua matalan kynnyksen toimintaa. Perhepartioon voi tulla mukaan alle kouluikäiset huoltajan kanssa. Perhepartio kokoontuu noin kerran kuussa.
Sudenpennut7-9 -vuotiaatNuorin varsinainen ikäkausi. Toimitaan laumoissa, joita johtaa aikuiset akelat. Kokoontuvat viikoittain kololla, minkä lisäksi ryhmä pitää yhden oman retken puolivuotiskauden aikana.
Seikkailijat10-12 -vuotiaatToimitaan vartioissa, joita johtaa vähintään samoajaikäiset sammot. Kokoontuvat viikoittain kololla, minkä lisäksi ryhmä pitää yhden oman retken puolivuotiskauden aikana.
Tarpojat13-15 -vuotiaatRyhmä ottaa enemmän vastuuta ja harjoittelee johtajaksi tulemista. Ryhmän toimintaa valvoo tarpojaluotsi, mutta ryhmän toimintaa vetää ja suunnittelee tarpojat itse. Kokoontuvat viikoittain kololla, minkä lisäksi ryhmä pitää yhden oman retken puolivuotiskauden aikana.
Samoajat16-17 -vuotiaatNuorin johtajaikäkausi. Omaa ryhmätoimintaa ei ole, mutta johtajille on tarjolla omia retkiä kauden aikana. Sen lisäksi samoajat voivat halutessaan osallistua vaeltajatoimintaan. Samoajat toimivat lippukunnassa useimmiten seikkailijajohtajina eli sampoina, sekä halutessaan muissa lippukunnan pesteissä.
Vaeltajat18-22 -vuotiaatEi varsinaista ryhmätoimintaa, mutta vaeltajatoimintaa on noin kerran kuussa. Johtajille on tarjolla omia retkiä kauden aikana. Toimivat lippukunnassa useimmiten seikkailija-, tai sudenpentujohtajina, sekä muissa lippukunnan pesteissä. Vetävät usein lippukunnan retkiä ja leirejä.
Aikuisetyli 23-vuotiaatEi varsinaista ryhmätoimintaa, mutta satunnaisia tapaamisia tai aktiviteetteja on kauden aikana. Johtajille on tarjolla omia retkiä kauden aikana. Toimivat lippukunnassa nuorempien ikäkausien johtajina tai luotseina, sekä muissa lippukunnan pesteissä. Vetävät usein lippukunnan retkiä ja leirejä.

Eri lippukunnilla saattaa olla hieman eri käytännöt ikäkausien toiminnan ja sisällön suhteen.

Retket ja leirit ovat viikkotoiminnan ohella partiotoiminnan ydin, ja iso osa vuosittaista toimintaa. Jokainen ryhmä pitää oman retken puolivuotiskauden aikana, minkä lisäksi puolivuotiskaudella on aina yksi lippukunnan laajuinen retki. Kesällä voi olla useampia leirejä esimerkiksi piirin tai Suomen Partiolaisten järjestäminä, jolloin pidämme oman kesäleirin niille ikäryhmille, jotka eivät pääse piirin tai SP:n järjestämille leireille. Jos isompaa leiriä ei ole tarjolla, pidämme oman kesäleirin joko itse tai yhteistyössä muiden paikallisten lippukuntien kanssa. Retkien ja leirien erona on vain pituus: leirit ovat vähintään kolmen yön pituisia, ja retket alle sen.

Pidämme retkemme pääasiassa Särkijärvellä, missä meillä on oma kämppä. Poikkeuksena talviretki, joka järjestetään aina Siilinjärven seurakunnan leirikeskuksessa Ruokoniemessä. Kesäleirit pidämme yleensä Ruokoniemen metsässä telttaleirialueella. Joskus omia retkiä pidetään myös muualla, mistä tiedotetaan erikseen.

Retket ja leirit ovat vapaaehtoisia, mutta täydentävät viikkotoimintaa todella paljon. Retkillä ja leireillä oppii asioita ja saa kokemuksia aivan eri tavalla kuin viikoittaisilla kolokerroilla. Lippukunnan syysretki sisältyy jäsenmaksuun, eli siitä ei tarvitse erikseen maksaa, millä pyritään mahdollistamaan retken avoimuus kaikille.

Viikoittaiseen toimintaan riittää partiohuivi, säänmukaiset ulkovaatteet, sekä innostusta ja motivaatiota toimintaan. Joillekin kerroilla tarvitaan lisävarusteita, mistä ilmoitetaan erikseen. Retki- ja leirikirjeissä on aina varustelistat, jotka vaihtelevat tapahtumasta riippuen. Alla on kuitenkin yleismaallinen varustelista, jolla yleisesti pärjää retkillä ja leireillä:

• Säänmukaiset ulkovaatteet
• Vaihtovaatteita (takki, aluskerrasto, housuja, paitoja, sukkia…)
• Rennot sisävaatteet
• Vaihtokengät
• Petivaatteet (tyynyliina, lakana, pussilakana) (omilla retkillä)
• Makuupussi ja -alusta (lippukunnan retkillä)
• Hygieniatarvikkeet (hammasharja, -tahna, hiusharja yms.)
• Omat lääkkeet (tarvittaessa)
• Partiohuivi
• Otsa- tai taskulamppu
• Ruokailuvälineet (aterimet, syvä ja matala lautanen, muki) (yleensä vain isommilla leireillä)
• Juomapullo
• Terävä puukko
• Pientä naposteltavaa
• Saunakamppeet (pyyhe, uimapuku)

Lapsia johtavat tehtävään koulutetut ryhmänjohtajat. Ryhmällä on aina vähintään kaksi johtajaa, millä helpotetaan johtajien taakkaa ja mahdollistetaan turvallinen toiminta. Retkillä ja leireillä on lisäksi mukana aina vähintään 18-vuotias vastuuhenkilö, joka pitää huolen retkien ja leirien turvallisuudesta.

Kaikilla johtajilla on hyvät ensiaputaidot ja useimmilla vähintään EA1-kurssi suoritettuna. Tapaturman sattuessa toissijainen partiovakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneet kulut, mikäli osallistujalla ei ole muuta vakuutusta. Lue vakuutuksesta lisää tästä linkistä.

Ryhmien toimintaan liittyvät asiat hoitaa ryhmänjohtajat itse. Yleensä ryhmien vanhemmille perustetaan Whatsapp-, sähköposti-, tai viestiketju, minkä kautta asioista tiedotetaan. Lippukunnan asiat tiedotetaan sähköpostilla, joten varmista, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein asiointipalveluun. Sen lisäksi asioista tiedotetaan säännöllisesti täällä nettisivuilla sekä somessa, joten sometilit kannattaa ottaa haltuun. Facebookissa meidät löytää nimellä Kuilun Kulkijat, ja Instagramissa @kuilun.kulkijat. Linkit someen löytyy tämän sivun alalaidasta.

Joka puolivuotiskauden alussa julkaistaan syys/kevättiedote, jossa kerrotaan tulevan kauden toiminnasta. Sen lisäksi pitkin kautta voi tulla tiedotteita erilaisista tapahtumista, talkoista ja tilaisuuksista.

Partio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Kaikki toiminta partiossa perustuu partion arvopohjaan. Siilinjärven seurakunta toimii Kuilun Kulkijoiden taustayhteisönä, mikä näkyy toiminnassamme jonkin verran. Toimimme esimerkiksi seurakunnan tiloissa ja osallistumme joihinkin seurakunnan tapahtumiin. Näistä voi kuitenkin matalalla kynnyksellä jäädä pois, jos ei koe evankelis-luterilaista uskoa omakseen. Toivotamme tervetulleiksi kaikkien elämänkatsomuksien edustajat.

Partion arvopohjasta ja ihanteista voi lukea tarkemmin tästä linkistä.